Welcome!

This site presents information related to the conference Philosophy at School, Helsinki 2010. The conference is organised 20.-23.10.2010 by University of Helsinki and various NGO’s. The conference is organised in three languags, English, Finnish and Swedish.

Tervetuloa
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos järjestää yhdessä Oulun yliopiston filosofiaa lapsille keskuksen, Interbaas ryn, Suomen Filosofisen Yhdistyksen, niin & näin –lehden, Suomen UNESCO ASP-kouluverkon, Nifin – Suomen Suomen Pohjoismaiden instituutin ja Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO) ryn kanssa kansainvälisen konferenssin filosofian opetuksesta koulussa. Konferenssi kokoaa Helsinkiin keskustelevan opetuksen ja lasten kanssa filosofoinnin johtavia kansainvälisiä asiantuntijoita (Oscar Brenifier Ranskasta, Beate Börresen Norjasta, Liza Haglund ja Bo Malmhester Ruotsista sekä Brynhildur Sigurdardottir, Islannista). Kotimaisia esiintyjiä ovat muun muassa opetusneuvos Pekka Elo, KT Hannu Juuso ja professori Sami Pihlström. Konferenssi ei kuitenkaan puhdas akateeminen seminaari, vaan siihen kuuluu akateemisia esitelmiä enemmän käytännön työpajoja niin oppilaiden kanssa kuin tapahtuman osallistujien kesken. Näin se antaa hyviä valmiuksia keskustelevaan opetukseen ja lasten kanssa filosofointiin.

Osallistumismaksu 100 euroa (opiskelijoilta 50 euroa).

Ilmoittautumisaika päättyy 8.10.2010. Ilmoittautumiset eero.salmenkivi@helsinki.fi

Välkommen
Institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors Universitet organiserar i samarbete med Centret för Filosofi med Barn vid Uleåborgs Universitet, Interbaas rf, Finlands Filosofiska Förening rf, tidskriften niin & näin, det finländska UNESCO-ASP skolnätverket, Nifin – Nordens institut i Finland samt föreningen för Filosofi- och Livsåskådninglärare (Feto) rf, en internationell konferens om undervisning i filosofi i skolan. Konferensen i Helsingfors för nu samman flera ledande internationella experter inom Filosofi med Barn -rörelsen (Oscar Brenifier, Frankrike, Beate Börresen, Norge, Liza Haglund och Bo Malmhester, Sverige, samt Brynhild Sigurðardóttir, Island). Inhemska experter innefattar bl.a. undervisningsråd Pekka Elo, doktor Hannu Juuso, samt professor Sami Pihlström. Konferensen är inte enbart ett akademiskt seminarium utan innehåller så väl akademiska föredrag som praktiska workshops, t.ex. demonstrationer i små grupp med skolelever som deltagare.

Deltagningsavgift 100 euro (studerande 50 euro).

Anmälningstid tar slut 8.10.2010. Anmälningar eero.salmenkivi@helsinki.fi


nya nationella målen och timfördelningen för den grundläggande utbildningen (Basic 2020) innefattar ett nytt ämne, etik, med syfte att stärka undervisningen i de samhälleliga och åskådningsämnen.Dialogens och samtalets betydelse ökar också hela tiden inom undervisningen i de finländska skolorna. De verktyg som behövs för sådan undervisning har utvecklats under flera decennier inom den internationella Filosofi med Barn -rörelsen. I den offentliga diskussionen om de finska skolorna har modellerna också presenterats, bland annat i FSTs undervisningsprogram och i flera av niin & näin -förlagets senaste publikationer.

Konferensen i Helsingfors för nu samman flera ledande internationella experter inom Filosofi med Barn -rörelsen (Oscar Brenifier, Frankrike, Beate Börresen, Norge, Liza Haglund och Bo Malmhester, Sverige, samt Brynhild Sigurðardóttir, Island). Inhemska experter innefattar bl.a. undervisningsråd Pekka Elo, doktor Hannu Juuso, samt professor Sami Pihlström. Konferensen är inte enbart ett akademiskt seminarium utan innehåller så väl akademiska föredrag som praktiska workshops, t.ex. demonstrationer i små grupp med skolelever som deltagare.

Advertisement
Posted in Uncategorized | Leave a comment